Zondag 1 oktober om 18.00 uur zal de Heilige Mis in de Sint Matthiaskerk worden opgeluisterd door het studentenkoor.


Hoe fijn om in een volle St. Matthiaskerk te zitten met meer dan 200 godsvruchtige studenten uit alle delen van de wereld. Dit om in de engelse taal vanaf 18.00 uur de H. Mis te vieren. Nu was er geen zang, wel mooi orgelspel. Ik was de enige met grijze haren. Beslis de moeite waard om mee te maken en geïnspireerd te worden. Kapelaan Nicolas ging deze zondagavond de dienst voor.

Maastricht Catholic Student Chaplaincy (MCSC) is een gemeenschap van Nederlandse en internationale studenten die samen met vrienden hun geloofsweg willen wandelen—een weg vol vragen, enthousiasme en veel gelach.

Meer informatie over MCSC is te vinden op de website: https://www.maastrichtcatholic.com/


U bent in al onze parochies meer dan welkom. Deken Dautzenberg en Kapelaan Niclas.