Kijk ook eens op deze website Federaties (Parochies) Centrum of beneden op deze pagina van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” voor de Pelgrimstocht

7 oktober 2023: Pelgrimstocht Sterre der Zee

De Rozenkransmaand oktober werd in de 19de eeuw ingesteld.

Detail van ‘Madonna delle Arpie’ (1517) door Andrea del Sarto.

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Oktober wordt beschouwd als de tweede Mariamaand.

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.

Bedevaarten
Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaoorden. De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.

Heidense achtergrond
De toewijding van een maand aan Maria heeft zoals bij veel katholieke feesten het geval is een heidense achtergrond. De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het meerdaagse bloemenfeest, de Floralia geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van de aardgodin Bona Dea, die later met de Griekse godin Maia werd geïdentificeerd.

Maia
De maand mei (Maius in het Latijn) werd naar Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord μαια (maia) betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en later ‘vroedvrouw’. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Het Latijnse woord maior (= ‘groter’) is dan ook aan maia verwant.

Germaanse meifeesten
Ook de Kelten kenden een voorjaarscultus rond een godin: Beltane. Haar feest (rond 1 mei) stond in het teken van de vruchtbaarheid. De Germanen en West-Slavische volkeren kenden ook een in mei gehouden vruchtbaarheidscultus. Grootse feesten werden gevierd rond op open plekken opgerichte bomen of boomstammen, die later Meibomen zijn gaan heten. Zoals de Romeinen vierden ook de Germanen in mei de zich opnieuw manifesterende groeikracht van de natuur en de overwinning van de zomer op de winter. Meifeesten rond Meibomen met Meidansen, Meikoninginnen en Meigraven bleven ook na de kerstening van Europa bestaan.

Projectie op Maria
In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel als de Moeder Gods werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om de meimaand geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie waren het vooral de jezuïeten en kapucijnen die vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk verspreidden.

Aflaten voor vierders Mariamaand
Pius VII (1800-1823) was de eerste paus die deelaflaten verstrekte voor gelovigen die zich in de maand mei op bijzondere wijze toelegden op de verering van Maria. Pius IX (1846-1878) gaf er een volle aflaat voor. Aflaten zijn door de paus verleende kwijtscheldingen van tijdelijke straffen die in het Vagevuur nog moeten worden uitgeboet. Deze pauselijke gunsten betekenden in de 19de eeuw voor een groot aantal katholieken nog veel. Daardoor kreeg de viering van de Mariamaand een geweldige impuls.

Aanvulling op liturgie
Pius XII (1939-1958) karakteriseerde de Mariamaand als volgt: “Het is een van de vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de Heilige Liturgie behoren maar niettemin van bijzondere importantie en waarde zijn. Ze kunnen worden beschouwd als een aanvulling op de officiële eredienst. Steeds weer werden ze goedgekeurd en aanbevolen door de Apostolische Stoel en door de Bisschoppen” (encycliek Mediator Dei, nr. 182).

Encycliek
Paulus VI (1963-1978) schreef een encycliek over de Mariamaand, getiteld Mense Maio (‘In de maand mei’). Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de Vietnam-oorlog beval hij daarin het vieren van de Mariamaand aan als een krachtig middel ter verkrijging van vrede en gerechtigheid. Ook riep hij gelovigen op in de meimaand veelvuldig tot Maria te bidden voor het welslagen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en de doorwerking van haar besluiten.

Oktober
Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld.

Beste Pelgrims,

Wij zijn verheugd om jullie te kunnen meedelen dat dit jaar de Sterre der Zee-Pelgrimstocht naar Maastricht weer zal plaatsvinden en wel op zaterdag 7 oktober 2023. De organisatie zal in samenspraak met Pastoor Vries en de kapelaan Robin Thomas van de Onze Lieve vrouw “Sterre der Zee” Basiliek in Maastricht plaatsvinden. Kapelaan Robin heeft tevens toegezegd om dit jaar samen met ons te pelgrimeren naar Maastricht.

De Pelgrimstocht is de start van het bisdomfeest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en start op zaterdag 7 oktober met de Pelgrims-voettocht vanaf de Sterre der Zee-kapel van Winthagen (Voerendaal).

De pelgrims die de volledige tocht met een totale lengte van 25 km met ons willen ondernemen, worden gevraagd om zich te verzamelen om 8.30 uur op het station van Voerendaal.

Voor wie de volledige tocht te zwaar is, kan zich ook aansluiten bij de Sterre der Zee-kapel in Winthagen (22 km), in Schin op Geul bij Hotel Salden (16 km) of de parochiekerk Schin Geul, bij cafe De Holle Eik of de St. Gerlachuskerk te Houthem (10 km). Op de voornoemde locaties worden momenten van rust en bezinning gehouden, waarbij er aandacht zal worden besteed aan het thema van dit jaar: “Maria, Koningin van de vrede” met ondertitel “Gebed om vrede in Oekraïne”. U wordt ook in de gelegenheid gesteld om op de dag zelf intenties aan te leveren bij kapelaan Robin. Tevens wordt u uitgenodigd om zelf teksten, gebeden, gedichten, liederen etc. mee te brengen voor de bezinningsmomenten, passend bij het thema.

We verwachten rond 17.00 uur aan te komen in de Sterre der Zeekapel van de Onze Lieve Vrouwekerk. Pastoor Vries zal zorg dragen voor de ontvangst van de pelgrims en zal de tocht afsluiten met een bezinningsmoment in de kapel. Wij sluiten de dag af met een ontvangst in de parochiezaal van de Onze Lieve Vrouwekerk, waar de pelgrims een kopje soep, koffie en broodjes kunnen nuttigen. 

Let op: U wordt gevraagd om zich vooraf aan te melden voor deelname. 

Wij zijn dan beter in staat om de inkoop te regelen voor de afsluitende maaltijd. Verder is de deelname gratis. Uiteraard is het mogelijk, als u genoten hebt van deze tocht, om voor de kosten van de ontvangst in de parochiezaal en de organisatie een kleine bijdrage te doneren.

Voor ieders veiligheid vragen wij u om niet deel te nemen aan de tocht als u verkoudheidsverschijnselen heeft of u zich niet lekker voelt. Wij willen u erop wijzen dat voldoende wandelconditie is vereist om deel te nemen aan deze pelgrimstocht. Neem voor onderweg ook voldoende drinken en een lunchpakket mee.

Hieronder volgt het verloop van de wandeling voor diegene die later willen aansluiten:
9.15 uur: Opening Sterre der Zee-kapel Winthagen (22 km); 
10.50 uur: Hotel Salden Tolhuisstraat 1a Schin op Geul (17 km); 
11.30 uur: Parochiekerk Schin op Geul (16 km);
13.45 uur: Cafe “ De Holle Eik” te Houthem;
14.25 uur: Parochiekerk St. Gerlach (10 km);

Wij hopen u allen weer te mogen begroeten tijdens deze mooie pelgrimstocht. Wij wensen jullie veel plezier maar vooral veel devotie toe tijdens deze tocht naar Maria Sterre der Zee.

Zijn er vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet.

Bert van den Hof (06-40254245), bert@vandenhofcenk.nl
Leo van der Helden (06-22520933), le.helden1@home.nl

Als organisatoren aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor ongevallen, overlijden en/of elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de wandeltocht overkomt. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de wandelaar voorafgaand, tijdens of na de wandeltocht in zijn bezit heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *