Vergeving en verzoening (de Biecht)

Het sacrament van boete en verzoening staat bekend als de biecht. Het gaat bij dit sacrament echter om veel meer dan opbiechten van je zonden en fouten. Op de eerste plaats gaat het bij dit sacrament om het maken van een pas op de plaats. Je brengt je Gods liefde voor jou te binnen en probeert vandaaruit te kijken hoe je Gods liefde beantwoordt met liefde en openheid naar andere mensen én naar God. Over het goede verheug je je, over het tekortschieten in wederliefde naar God en mensen toe heb je berouw. Je neemt je voor bepaalde verbeteringen in je leven aan te brengen. Tegenover God belijd je je zonden en tekortkomingen en de priester schenkt jou namens God vergeving (absolutie). Met nieuwe energie begin je zo aan een nieuwe toekomst.

Voor wie?
Iedereen die met een priester een vertrouwelijk gesprek wil hebben over zijn of haar leven, die een nieuwe start wil maken, die zijn of haar fouten wil belijden en vergeving van God wil ontvangen is van harte welkom. De biecht is voorbehouden aan de priesters. Voor informatie over biechten kunt u contact opnemen met de parochie van uw wijk of keuze.