Zondag 24 september 9.45 uur St. Pieter Beneden Gezinsmis met Familiekoor Sint Pieter (Thema: ‘Blessing of the backpacks’: Zegenen van schooltassen/fietsen)

Zondag 26 nov. 9.45 uur St. Pieter Beneden Gezinsmis met Familiekoor Sint Pieter (Thema: Christus Koning)

Zaterdag 24 december 18.30 uur Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee Kinderkerstmis met Kinderkoor Sjamaes 

Zaterdag 24 december 19.00 uur St. Pieter Beneden Gezinsmis met Familiekoor Sint Pieter en Harmonie Sint Pieter 1890

-data 2024 zullen nog worden toegevoegd-