Voorbereiding H. Communie en Vormsel

In de verschillende federaties van ons dekenaat vindt sacramentsvoorbereiding plaats. Gelieve voor de up-to-date informatie rechtstreeks contact met de door u gewenste parochie op te nemen.

NB het is gebruikelijk dat in groep 4 voor het eerst de H. Communie wordt ontvangen en het H. Vormsel in groep 8 wordt toegediend. Wanneer u wenst dat u kind aan de voorbereiding hierop deelneemt is het dus raadzaam in het begin van schooljaar groep 4 c.q. groep 8 contact op te nemen.

Gezins/familiemissen & kinderwoorddiensten

In verschillende federaties van ons dekenaat worden er speciale vieringen georganiseerd of vindt er onder een deel van de reguliere H. Mis een zogenaamde kinderwoorddienst plaats.

Dit is o.a. het geval in de navolgende clusters:

  • Parochiefederatie Johannes Paulus II
  • H. Martinus Wyck
  • Onze Lieve Vrouw & St. Pieter

Extra activiteiten gedurende het jaar

In verschillende federaties van ons dekenaat worden er buiten de sacramentsvoorbereidingsbijeenkomsten nog extra bijeenkomsten voor kinderen georganiseerd die geïnteresseerd zijn meer over Jezus te (blijven) leren. Deze bijeenkomsten worden veelal ook op een leuke, creatieve manier ingevuld.

Zelf op zoek naar materiaal?

Neem eens een kijkje op de website van RKKids.nl

Hier vindt u iedere maand een actuele kinderpagina met Bijbeltekst, uitleg, knutselmateriaal en meer. Ook vindt u er materiaal om gedurende het kerkelijk jaar te gebruiken én materiaal over verschillende heiligen.

NB Dit landelijke initiatief komt mede voort uit Maastricht (illustraties en opmaak worden door de kindercatechiste uit Wyck verzorgd).