Tijdens de slotmis riep paus Franciscus de anderhalf miljoen aanwezigen op om hun WJD-ervaringen te koesteren, omdat die kracht kunnen bieden op moeilijke momenten.Foto: JMJ Lisboa 2023 – Jesus Huerta

Mooie foto’s en teksten

Als een popster. Zo werd paus Franciscus op zaterdag 5 augustus door hondderdduizenden jongeren toegejuicht tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon. De Nederlandse jongeren waren erbij. Bekijk de nieuwe foto’s van Ramon Mangold op https://www.flickr.com/photos/huisvoordepelgrim/albums/72177720310019804

Wereldjongerendagen: Pelgrimage naar het veld en de wake 

Wereldjongerendagen: Pelgrimage naar het veld en de wake
Wereldjongerendagen: Pelgrimage naar het veld en de wake

Na de Heilige Mis op onze catechese-locatie ver­trok­ken de jon­ge­ren naar het veld waar de nacht­wake en de Mis op zon­dag met de paus zullen zijn.

Een zieke pelgrim

Mgr. Mutsaerts was deze zater­dag hoofd­cele­brant en mgr. van den Hende hield de preek. Het was de laatste vie­ring samen op onze catechese-locatie. Na afloop heb ik de zieke pelgrim bezocht. Hij had helaas nog veel pijn en het is te hopen dat de antibiotica gaat helpen, maar in de mid­dag was het toch zo pijn­lijk dat hij met het vliegtuig naar huis is gegaan.

Mooie gesprekken

Voor de nacht­wake moesten de bis­schop­pen al vroeg klaarstaan, om 16.10 uur. Dat is na­tuur­lijk niets vergeleken met de jon­ge­ren die vanuit de stad in de gloeiende zon hebben gelopen. Onderweg had ik inte­res­sante gesprekken met de aarts­bis­schop van Montréal en de nieuwe bis­schop – kar­di­naal – van Hong Kong. Het is mooi om te horen over de situatie in deze lan­den, met name Canada heeft veel verge­lijk punten met de situatie in ons lan. De vei­lig­heidscontroles namen veel tijd in beslag zodat we pas tegen 20.00 uur op het veld waren in het Taag­park, vlak bij de grote brug over deze rivier. Vanuit onze plaatsen had­den we uit­zicht over deze brede rivier, maar we kon­den maar een klein deel van het veld overzien, al had­den we wel een mooi uit­zicht op de altaar­ruim­te.

An­der­half miljoen

Onder de aanwe­zige bis­schop­pen was Mgr. Dominique Rey van Toulon-Fréjus, na­tuur­lijk ook vele andere kar­di­na­len en bis­schop­pen en an­der­half miljoen jon­ge­ren, van wie een repre­sen­ta­tie vooraan bij het altaar zat. Ook de Neder­landse pries­ter Michel Remery was er.

Voor allen

Het pro­gram­ma begon met dans en enkele ge­tui­ge­nissen. De paus hield een een­vou­dige en prach­tige preek waarin hij ons voorhield dat je alleen op iemand neer mag kijken om die persoon te helpen op te staan als die gevallen is. De paus had al eer­der be­klem­toond – in Fatima en bij de wel­komstceremonie – dat de Kerk er voor allen is, ook voor wie gezon­digd heeft. De wake besloot met aanbid­ding van het heilig sacra­ment en de zegen.

Het was weer een mooi gebeuren. Er waren maar liefst an­der­half miljoen mensen bij de nacht­wake aanwe­zig. Mis­schien dat het daar­mee te maken had dat het heel lang duurde voordat de bis­schop­pen naar hun verblijf voor de nacht kon­den wor­den gebracht. De wake was al an­der­half uur voorbij toen de bis­schop­pen nog ston­den te wachten op ver­voer. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *