Woensdag 5 juni 19.30 uur Maastrichtmis in de basiliek van Meerssen

Meerssen maakt zich op voor de Octaaf! De opening van het octaaf valt altijd op de donderdag na Drievuldigheidszondag (zondag na Pinksteren) waarna er acht dagen lang (vandaar octaaf) processies naar en door de basiliek trekken.
Meerssen werd ruim 800 jaar geleden een bedevaartsoord vanwege het Bloedwonder van 1222, het oudste mirakel van Nederland. Een priester ontdekte tijdens de Heilige Mis dat hij vergeten was water en wijn in de kelk te doen, en na gebed stroomden er water en bloed uit de hostie.
In 1465 vond het Brandwonder plaats. Tijdens werkzaamheden aan de kerk brak een grote brand uit, maar het Heilig Sacrament bleef ongedeerd. Een man uit Raar baande zich een weg door het vuur, redde het sacrament en keerde terug naar zijn akker, waar hij zag dat een engel zijn werk had voortgezet.
Door deze bijzondere gebeurtenissen werd de Sint-Bartholomeüskerk in 1938 verheven tot basiliek. Beide wonderen worden jaarlijks tijdens het octaaf herdacht, en pelgrims bezoeken Meerssen sinds die tijd van heinde en verre.