De gezamenlijke bisschoppenconferenties in de EU roepen alle gelovigen op bij de komende verkiezingen verantwoord te stemmen. Ze vragen iedereen om een stem uit te brengen “ter bevordering van de christelijke waarden en het Europese project”. De Commissie van Bisschoppenconferentie van de Europese Unie (COMECE) schrijft dat in een verklaring naar aanleiding van de komende verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 en 9 juni.

“We weten dat de Europese Unie niet perfect is en dat veel van haar beleids- en wetsvoorstellen niet in overeenstemming zijn met de christelijke waarden en met de verwachtingen van veel van haar mensen,” zo schrijven de Europe bisschoppen, “maar we geloven dat we geroepen zijn om bij te dragen en de EU te verbeteren met de instrumenten die de democratie ons biedt. Het is onze verantwoordelijkheid om de best mogelijke keuze te maken bij de komende verkiezingen.” Met deze verklaring herhalen de bisschoppen van COMECE hun steun aan “een Europa verenigd in verscheidenheid, sterk, democratisch, vrij, vreedzaam, welvarend en rechtvaardig waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen”.

Toolkit voor jongeren
Deze boodschap is ook gericht aan jongeren, van wie velen voor het eerst gaan stemmen. “We moedigen jongeren aan om hun stem uit te brengen bij de komende Europese verkiezingen en zo een Europa op te bouwen dat hun toekomst verzekert en recht doet aan hun oprechte aspiraties”, luidt de verklaring. De bisschoppen moedigen ook jonge Europese katholieken aan die zich geroepen voelen om politiek te bedrijven, om “zich goed voor te bereiden, zowel intellectueel als moreel, om bij te dragen aan het algemeen welzijn in een geest van dienstbaarheid aan de gemeenschap”.

Voor jongeren is er een speciale toolkit ontwikkeld om zich te kunnen voorbereiden op de verkiezingen. De toolkit is geïnspireerd door de Katholieke Sociale Leer, met het doel om jongeren te motiveren na te denken over hun politieke betrokkenheid, met de nadruk op waarden als solidariteit, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. De verklaring is ondertekend door alle bisschoppen die door hun bisschoppenconferenties afgevaardigd zijn naar COMECE. Voor Nederland is dat hulpbisschop Mgr. Ted Hoogenboom van het aartsbisdom Utrecht.