Marie-Therèse de Lugt-Thijssen

Marie-Therèse de Lugt-Thijssen (Lid) doet al 60 jaar vrijwilligerswerk. Ze is een verbinder in de wijken Wyckerpoort en Heugemerveld. Voor de geloofsgemeenschap van de Koepelkerk collecteert ze, schenkt ze koffie, wast ze af, maakt ze schoon en bezoekt ze eenzame mensen. Ook doet ze onbetaald huishoudelijke klusjes voor de kapelaan. Mevrouw De Lugt-Thijssen is verder al meer dan 30 jaar vrijwilliger in verzorgingstehuis Koepelhof. Ze helpt daar bij het kienen en de muziekactiviteiten en samen met de kapelaan verzorgt ze de Heilige Mis voor de bewoners.