Nieuws uit deze parochie wegens het ontbreken van een website

Foto Sander van Daal

De Sint Matthiaskerk is in tegenstelling tot de Sint Servaaskerk en de Onze Lieve Vrouwekerk altijd een echte parochiekerk geweest. De twee basilieken waren voorheen kapittelkerken en ook min of meer devotiekerken ter ere van Sint Servaas en Onze Lieve Vrouw. De Matthiaskerk daarentegen is altijd een parochiekerk gebleven. De parochie kent een interessante geschiedenis qua oprichting, groei en pastorale bezetting. Sinds juni jl. hebben de Sint Servaasbasiliek en de Sint Matthiaskerk dezelfde pastoor. Alleen dat al is uitzonderlijk in hun geschiedenis. De Sint Matthiasparochie en de Sint Hubertusparochie werden sinds de sluiting van laatstgenoemde kerk met elkaar verbonden.Thans wordt er door de afzonderlijke besturen gewerkt aan één fusie van deze drie parochies. Het open houden van twee monumentale kerken vergt heel wat. Onderhoud, financiën maar evenzeer bezetting en gepast gebruik en openstelling van de gebouwen vragen aandacht.
Voor de Matthiaskerk zijn de plannen volop in ontwikkeling. De eerste stappen zijn in ieder geval gezet. Het prachtige Binvignat orgel wordt dan ook bespeeld. Het historisch instrument werd in 1808 gebouwd en in 1990 door de firma Flentrop gerestaureerd. Mevrouw Claudia Kranen-Moonen weet er als organiste heel wat uit te halen. De wekelijkse Nederlandstalige weekendmis vindt plaats op zaterdag om 17.30 uur. Parochianen kunnen in deze stemmige Heilige Mis met orgelspel bidden voor hun intenties en de zondagsliturgie meevieren. Opgave van intenties kan via het parochiekantoor van de Servaasbasiliek.

INTERNATIONALE MIS

Op zondagavond vindt de internationale Mis plaats. In geen andere kerkkomen zoveel verschillende nationaliteiten samen. Gemiddeld heeft deze Mis een bezetting van 150-180 kerkgangers. Men spreekt hoofdzakelijk Engels maar de voorbeden zijn in verschillende andere talen. Naast orgelspel en volkszang zingt een keer per maand het Community Choir Maastricht. Het koor is samen- gesteld uit studenten en expats onder leiding van Hans Heykers, tevens dirigent van de Cappella Sancti Servatii en repeteert iedere dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Servaasbasiliek. Nieuwe leden zijn uiteraard welkom. In de Sint Mathhiaskerk vinden jonge, gelovige mensen hun vertrouwde plaats en zo blijft ook in onze tijd de Matthiaskerk een echte parochiekerk. Na de Mis is er een ongedwongen samenzijn met koffie of frisdrank. Het is bemoedigend en hoopvol om zoveel jonge mensen bijeen te zien.

MARKTMIS

Op vrijdag 13 oktober zal er ook een begin gemaakt worden met de zogenaamde “Marktmis”. Op vrijdag wordt de grote weekmarkt in Maastricht gehouden. Een goede gelegenheid om de marktbezoekers de kans te geven om in de monumentale, prachtige Matthiaskerk de Heilige Mis mee te vieren.
Om 12.00 uur, midden op de dag, zal deze Mis gehouden worden. Op verzoek van de Internationale studenten is ook gekozen om op donderdagmorgen om 07.00 uur een H. Mis te houden.

Daarnaast wordt erover nagedacht om ook voor de Sint Matthiaskerk een reguliere openingstijd te hebben zodat mensen overdag in deze mooie kerk kunnen bidden en verstillen. Daartoe roepen we parochianen op om een suppoostengroep te vormen. Ook hier geldt veiligheid voor mensen en het gebouw. Bent u bereid om een uur wacht te houden? U kunt zich melden bij het parochiekantoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *