Bijzondere bijeenkomst: Diocesane Wereldjongerendag op 26 november 2023 vanaf 13.30 uur in de drie centrumkerken. “Verblijd u in de hoop”

Onze Limburgse deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Lissabon.