40-jarig Priesterjubileum pastoor Everard de Jong, 28 mei 2023

Uitnodiging H. Mis om 09.00 uur en receptie 40-jarig Priesterjubileum Pastoor Everard de Jong

Veertig jaar op exact dezelfde datum vieren we het 40-jarig priesterjubileum van Pastoor Everard de Jong in een feestelijke mis in de St. Petrus Bandenkerk, Dorpstraat 78, te Heer-Maastricht. Na deze mis zal de jaarlijkse processie door de parochie Heer trekken als feestelijke omlijsting voor zijn jubileum. Na de processie zal er in gemeenschapshuis Aen de Wan rond 12.00 uur tot 15.00 uur een receptie plaatsvinden waar u pastoor Everard de Jong kunt feliciteren. U bent van harte welkom.  Daarna wordt de dag met genodigden verder voorgezet.

Voor meer informatie volg facebook Parochie St. Michael Heugem.

Op 28 mei 1983 werd hij gewijd door bisschop Gijsen, in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.

Jeugd en opleiding

Everard de Jong wordt op 4 juli 1958 geboren in Eindhoven als oudste van zes kinderen. Hij volgt van 1970 tot 1973 de LTS (metaal) en van 1973 tot 1976 de MTS (elektronica). Hij heeft de ambitie om ingenieur te worden, maar voelt zich inmiddels geroepen tot het priesterschap. In 1976 gaat hij naar het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Na zijn priesterwijding in 1983 volgt een pastoraal jaar als kapelaan in de parochie van de H. Gertrudis te Maasbracht. In 1984 stuurt bisschop Gijsen hem naar Rome om aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van Aquino filosofie te studeren. Daar haalt hij in 1986 het licentiaat. Aansluitend vertrekt hij naar de Catholic University in Washington DC, waar hij in 1989 promoveert tot doctor in de filosofie op het proefschrift Galileo Galilei’s Logical treatises and Giacomo Zabarella’s Opera logica. A Comparison.

Wijdingen:

Diakenwijding : Op 18 september 1982 door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. J. Gijsen in de abdijkerk van Rolduc te Kerkrade. Priesterwijding: Op 28 mei 1983 door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. J. Gijsen in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.; Bisschopswijding: Op 6 februari 1999 door bisschop F. Wiertz van Roermond, oud-hulpbisschop F. Castermans en Adrianus kardinaal Simonis, de aartsbisschop van Utrecht, in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.

Kerkelijke loopbaan

 • Na zijn terugkeer in Nederland wordt dr. De Jong docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc.
 • In 1994 benoemt bisschop Wiertz hem tot kapelaan in de St.-Servaasbasiliek te Maastricht. In 1995 wordt hij aangesteld als studentenpastor in Maastricht.
 • Daarnaast krijgt hij een benoeming tot diocesaan verantwoordelijke voor het jongeren- en roepingenpastoraat en de evangelisatie. Op 11 december 1998 wordt De Jong vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Een dag later benoemt paus Johannes Paulus II hem tot hulpbisschop van Roermond en tot titulair bisschop van Cariana.
 • Op 4 april 1999 neemt Mgr. Wiertz hem op als kanunnik in het kathedraal kapittel van Roermond.
 • In 2019 werd De Jong, naast zijn parttime functie van hulpbisschop, pastoor van een vijftal parochies in Maastricht-Oost: St. Petrus Banden (Heer),HH. Monulfus en Gondulfus (De Heeg),

H. Michaël (Heugem),H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburgis (Amby).Sinds 2022 is hij hoofd van een pastoraal team dat een twaalftal (voormalige) parochies in Maastricht-Oost bedient. Naast de eerder genoemde parochies zijn dat: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes/

H. Familie/H. Guliëlmus (Wittevrouweveld/Wyckerpoort-Noord), H. Hart van Jezus / Koepelkerk (Wyckerpoort-Zuid), H. Johannes Bosco (Heugemerveld), H. Johannes de Doper (Limmel) en

H. Antonius van Padua (Nazareth). Daarnaast blijft mgr. de Jong werkzaam als vicaris-generaal voor pastorale zaken en onderwijs, bisschopreferent voor categoriaal pastoraat, en geeft hij leiding aan het Maastrichtse studentenpastoraat en de Stichting Thomas More . Juni 2020 is hij benoemd tot krijgsmachtbisschop. Dit heet officieel apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat. Dit wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Nederland genoemd. Dit niet-territoriaal gebonden bisdom is verantwoordelijk voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden. In religieus opzicht vallen zij onder verantwoordelijkheid van de ‘legerbisschop’. Het militair ordinariaat werkt nauw samen met de dienst geestelijke verzorging van de krijgsmacht.

Priesterwijding 3 juni 2023 Andy Fred Garcia Merino

Door handoplegging en gebed zal hij de Priesterwijding ontvangen.

De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 3 juni 2023 om uur in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.

Van harte nodigen wij u uit om deze plechtigheid mee te vieren. Aansluitend is er in de kerk gelegenheid tot feliciteren.

Tevens nodigen wij U van harte uit voor de Eerste Heilige Mis van Andy García op zondag 4 juni 2023 om 11.00 uur in de H. Walburgakerk te Amby (Ambyerstraat-Noord 1, 6225 EA Maastricht). Aansluitend aan deze Eucharistieviering is er gelegenheid om te feliciteren in het trefcentrum Amyerhoof (Severenplein 27, 6225 AZ Maastricht).

“Ja, aan Gods genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het; Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.” (Ef 2, 8.10)

Servaasweek 7 – 14 mei 2023

Zondag 7 mei

10.00 uur: Bronprocessie en aansluitend Heilige Mis bij de Bron. De Eerste Heilige Mis van de neomist kapelaan Vincent Kumar.

16.00 uur: Kinderzegen

17.00 uur: Aanbidding en Biechtgelegenheid

18.00 uur: Engelse heilige mis

Maandag 8 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

12.00 uur: Middaggebed  (crypte)

18.00 uur: Vespers  (crypte)

19.00 uur Plechtige heilige mis (verzorgd door de Neo-Catechumenale Weg)

Dinsdag 9 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

12.0 uur: Middaggebed (crypte)

18.00 uur: Vespers  (crypte)

19.00 uur Latijnse Hoogmis. Hoofdcelebrant Abt Dom. Lenglet, Mamelis. Koor: Schola Gregoriana (crypte)

+/- 20.00 uur: Carillonconcert door de stadsbeiaardier dhr. Frank Steijns

Woensdag 10 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

12.00 uur: Middaggebed  (crypte)

14.00 – 16.00 uur: communicanten bezoeken de Sint Servaas

18.00 uur: Vespers (crypte) (vespers komen te vervallen?)

18.00 uur: Taizégebed

Aansluitend Nachtelijke Aanbidding van het Allerheiligste

Donderdag 11 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

12.00 uur: Middaggebed  (crypte)

18.00 uur: Vespers (crypte)

19.30 uur: Barbaralezing (georganiseerd door de Broederschap van de heilige Barbara):

Spreker: professor dr. Erik Borgman, leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder van het Christendom, aan de Universiteit van Tilburg.

            Onderwerp: “Zijn wij echt van God los?”

Vrijdag 12 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

12.00uur: Middaggebed  (crypte)

15.00 uur: ziekenzegening

18.00 uur: Middeleeuwse Vespers van Sint Servaas door Schola Gregoriana (crypte)

19.00 uur: Dekenale viering met als hoofdcelebrant deken John Dautzenberg

                        Koor: Cappella Sancti Servatii

Aansluitend gezellig samenzijn in de pandtuin

Zaterdag 13 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

10.00 uur: Pelgrimswandeling naar de Bron van Sint Servaas

12.00 uur: Middaggebed (crypte)

12.30 uur: koffie voor de deelnemers aan de pelgrimswandeling

13.00 uur: Heilige mis voor onder andere de pelgrimswandeling. En aansluitend gelegenheid voor een rondleiding) (crypte)

15.00 – 17.00 uur: Lofprijzing door de Kommelgemeenschap (kerk)

16.55 uur: Instelling Allerheiligste

18.30 uur: Lifeteen

Zondag 14 mei

10.00 uur: Hoogmis, Hoofdcelebrant Mgr. R. Maessen, vicaris generaal van het bisdom Roermond

Aansluitend stadsprocessie

Hoe iets kan gaan (nagekomen bericht uit Meerssen)

Een beroemd en zeer gewaardeerde predikant, een pater Jezuïet, had één ‘maar’ bij zijn plek op de preekstoel. Hij schreef niet alleen zijn tekst helemaal uit, hij verstond niet de kunst welke vele anderen wel uitvoerden. En wel het van buiten leren om vervolgens dit zorgvuldig uitgewerkte verhaal woordelijk te vertolken. Dus had hij altijd de volledig uitgeschreven tekst voor zich en las deze voor. Op ‘n zondag zat de kerk weer heel goed gevuld. Mensen kwamen graag naar hem luisteren, van heinde een ver liepen de banken makkelijk vol. Terwijl hij met zijn preek al bezig was en mensen ademloos luisterden, ging de deur open en viel met een klap dicht achter de man die te laat was. De priester schrok, keek op wat er aan de hand was. Door dat moment was hij even de regel kwijt waar hij gestoord werd. Zonder menselijk opzicht sprak hij – los van het papier- de zin: “Laten we opnieuw beginnen.” Zou dat normaal vervelend zijn voor de kerkgangers, bij hem vond men dat geen straf.

Na de mis werd niet lang na het betreden van de sacristie op de deur geklopt. Er stond een ietwat verlegen man, pet in de hand. “Ik kom even bedanken voor de preek pater, het heeft me geraakt.” De pater vond dat niet verkeerd klinken en vroeg- bescheiden- wat er dan wel hem zo geraakt had. “Wel, u zei ergens: laten we opnieuw beginnen. Dat kwam duidelijk binnen. Mag ik bij u biechten?”

In de veertigdagen tijd worden we in de liturgie uitgenodigd om ons te bezinnen op ons doen en laten, over ons spreken en zwijgen, over onze relatie met elkaar, de betekenis van materie en onze omgang met God of juist het tekortschieten daarin. Het is geen geheim dat we het sacrament van de biecht niet of nauwelijks nog geleefd zien worden. Spreken erover jaagt mensen de kerk uit. Als mensen er nog naar verlangen dan toch niet meer in de biechtstoel, maar op de priester thuis of we gaan naar een klooster. Natuurlijk schieten dan de woorden me te binnen uit Jesaja 43:19 “Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – ziet ge het niet?  Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.” Toen ik voor het eerst deze tekst las, dacht ik wat heeft deze tekst met mij te maken? Toen dacht ik denk aan de liefde van Jezus toen Hij aan het kruis stierf en ik dacht ook aan het doel waarvoor Hij stierf: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.[Joh.3:16]

Er zijn mensen die blij zijn wanneer hun een herkansing wordt aangeboden. Wanneer het examen net niet geslaagd heet, ben je blij als jet voor het vak dat onvoldoende was, nog eens je kunt bewijzen. Wanneer een speler in een team uit vorm is, veroordeeld werd tot bankzitten, is dat geen vrolijk makende bezigheid. Geeft de coach te weer een kans, wil men zich graag weer bewijzen. Ga maar eens na waar u zelf van iemand een herkansing kreeg en wat u dat deed!

We doen het overal graag, een herstart maken, met lering van de fouten uit het verleden. Werd u ooit uit de klas gezet wegens wangedrag, weet u hoe het voelt als je weer mag aansluiten. Natuurlijk waren we beetje bozig, lag het aan de anderen om me heen en aan de leerkracht, dus konden we in ons hart nog pruttelen. Maar als je dan weer gewoon mocht meedraaien, zakte die boze bui weer, hoewel je dat alles aan jezelf te danken had. Beter dat je ter verantwoording geroepen werd om van de lessen iets te leren dan dat u later moest denken en zeggen: “Had ik maar….beter mijn best gedaan.”

Het is Pasen geweest als u dit stukje mogelijk leest, maar het geldt ook nog voor daarna hoor. Om met een aantal stapjes te kijken waar jezelf en je omgeving meer profijt van zouden kunnen hebben. Bijvoorbeeld:

-Laat alles los waar u niet gelukkiger van wordt. 
Kijk naar uw leven en beoordeel eerlijk belastende elementen van uw stappen, keuzen en houdingen. Wordt u er gelukkiger van? Als het antwoord nee is, dan moet je het laten gaan.

 • Dingen, situaties en mensen die je ooit veel vreugde verschaften doen dat wellicht niet meer. – Als je iets niet gebruikt, laat het los. Kleren die je niet draagt, apparaten die je niet gebruikt, boeken die je nooit zult lezen – geef ze weg. Schoon schip maken zal je ballast verminderen, zowel letterlijk als figuurlijk.
 • Als er iets gerepareerd moet worden, maak dan tijd vrij om dat te doen. Werkt het niet, doe het dan weg.
 • Laat gevoelens en gedachten waardoor je een leeg en overladen gevoel hebt achter je. Merk je dat deze gedachten en gevoelens bij je opkomen, realiseer je dan dat dit alleen maar je gedachten zijn. Verleg je aandacht naar iets productievers.

Besluit om slechte gewoonten te doorbreken. Wil je graag afkomen van een gewoonte die je levenskwaliteit niet echt verbetert, dan is een herstart het perfecte moment om dat te doen. Begin met je bewust worden welke gewoonten het zijn, wanneer je ze hanteert en waar je ze door wilt vervangen. Gewoon iets dat waarschijnlijk als voorbeeld onnozel klinkt. Als je bijvoorbeeld wilt stoppen met nagelbijten, achterhaal dan eerst hoe vaak je op je nagels bijt, en onder welke omstandigheden je daartoe overgaat. Denk na over wat je voelt wanneer je gaat nagelbijten en neem een aantal mogelijke alternatieven in overweging. Nu is dit geen zonde, maar als voorbeeld kan het ons tot nadenken stemmen, omdat we veel vanzelfsprekend doen zonder ons af te vragen: hoe werkt dat op anderen in?

Heroverweeg uw kernwaarden. Kernwaarden zijn het geloof en de overtuigingen die onze gedachten en ons gedrag sturen tijdens ons leven. De meeste mensen hebben een klein aantal  kernwaarden. Gemeenschappelijk.
Deze waarden veranderen langzaam, maar zeker. Als je een nieuwe start wilt maken, dan is het wellicht nodig om je waarden te heroverwegen.

 • Om vast te stellen wat je kernwaarden zijn kun je nadenken over een tijd in je leven dat je volledig tevreden was. Denk erover na welke waarden je op dat moment hanteerde, en kies die uit welke de sterkste gevoelens bij je oproepen.
 • Denk erover na wat deze waarde echt voor je betekent, in alle aspecten van je leven. Is dit een kernwaarde? Zo, ja schrijf het op een zorg dat je dat briefje vaker onder ogen krijt.
 • Herhaal dit proces tot je in ieder geval vijf kernwaarden hebt kunnen onderscheiden.
 • Controleer onderweg, elke keer als je een beslissing moet nemen, wat je lijst met kernwaarden is. Is deze beslissing in lijn met je kernwaarden? Een sterk, authentiek leven zal consistent zijn met je kernwaarden.

Leer om dankbaar te zijn
Door dankbaar te zijn voor concrete elementen van ons leven kunnen we onze prioriteiten beter opnieuw bepalen, en onze situatie op een frisse manier beschouwen. Een dankbaarheidsdagboek hoeft niet uitbundig te zijn of gecompliceerd. Schrijf gewoon elke dag een of twee dingen op waar je dankbaar voor bent. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die gebruikmaken van dankbaarheidsdagboeken significante voordelen ervaren, ongeacht de overige levensomstandigheden.

Zo dankbaar als de man in de kerk was voor de preek die zijn leven veranderde. De Verrezen Heer zal zich graag blijven aanbieden als úw Gids en Leidsman.

Pastoor Th. van Galen


Het jaar na het 800 jarig jubileum van het Bloedwonder

Het jaarlijks octaaf start op woensdag 7 juni om 18.00 uur. Voor de dagelijkse diensten verwijzen we u naar onze website: parochieclustermeerssen.nl

Welkom op de website van Dekenaat Maastricht-Meerssen

Beste website bezoekers,

Wij heten u van harte welkom op onze website en hopen dat u hier gemakkelijk en snel antwoorden kunt vinden op al uw vragen.

Uiteraard hebben wij gekozen voor een website die toegankelijk en gebruiksvriendelijk is om met een klik een federatie met onderliggende parochies te vinden.

U vindt vervolgens achtergrondinformatie om verder te komen in onze RK-gemeenschap.

Daarnaast kunt u deze ook openen op uw computer, tablet en/of mobiele telefoon. Een link naar facebook wordt ook ondersteund.

Ook vragen wij alle parochies en federaties om up-to-date te blijven, zodat dit geen statische website wordt.

Het Dekenaat Maastricht is niet verantwoordelijk voor deze eigen parochiegegevens. Wel vragen wij u om te beoordelen of de andere teksten en afbeeldingen naar wens zijn. U kunt opmerkingen doormailen naar ons secretariaat E‑mail: dekenaat.maastricht@gmail.com

Mijn dank gaat uit naar de Werkgroep Communicatie en met name de websitebouwer en Monique Voncken.

Met vriendelijke groet,

Deken John Dautzenberg

SAMEN KERK – SAMEN STERK