Afscheid in Heugem van kapelaan Slavan Brajkoviç

Per 1 februari heeft kapelaan Slaven Brajković een nieuwe benoeming in Noord-Limburg gekregen en neemt hij van ons afscheid. Een grote kapelaan, uit Kroatië, die vanaf najaar 2018 meer dan 5 jaar bij ons in Heugem als diaken en priester heeft gewerkt. Nadat hij zelf de parel van het evangelie had gevonden (Mt. 13,44-50), werd hij in zijn jonge jaren weggeroepen uit zijn leven als edelsmid, en heeft hier onder ons de verborgen parels van het evangelie aan het licht gebracht. Hier heeft hij de eerste stappen naar en op zijn weg van zijn priesterschap gezet. U zult hem vast wel kennen, van de eucharistievieringen tijdens de weekenden en bij begrafenissen, van zijn lessen op school en zijn ziekenbezoeken en zijn aanwezigheid bij zoveel gelegenheden uit het leven van de wijk. Ook in de Coronatijd fietste hij rond om bij mensen op de ramen te tikken en te laten weten dat ze niet alleen waren. Bekend om zijn humor en directe manier van aanspreken. Niet kleinzielig. Een echte trouwe soldaat van de Heer…

Met een groot hart en een meelevend gevoel. Hij zou voor je door het vuur gaan.

Helemaal uit de Balkan naar hogere (of lagere… het is per slot van rekening Nederland) oorden geroepen, wordt hij nu hoger geplaatst, nog verder naar het noorden, naar Gennep. Een enorme uitdaging wacht hem daar. Mocht u daar meer van willen weten, ga daar maar eens bij hem op bezoek. Dankbaar om wie hij voor ons geweest is, en met blijvende vriendschap, laten we hem met pijn in het hart gaan; maar we weten dat hij daar heel goed werk gaat doen. Nadat hij in meerdere kerken van onze federatie al een afscheidsmis heeft gehad, nemen we a.s. zaterdag 27 januari om 19 uur. a.s. definitief afscheid van hem. Zondag 4 februari om 10.00 bent u welkom in de Martinuskerk van Gennip tijdens de afscheidsviering van pastoor Kessels, waarbij ook Slaven zal worden voorgesteld, die in het teamverband onder leiding van pastoor Rick Blom zijn nieuwe kudde als goede herder daar mag begeleiden. We wensen hem daarbij veel zegen!

Pastoor de Jong

Kapelaan Slavan