Sint Matthiaskerk op zondagavond vol met meer dan 200 studenten

Zondag 1 oktober om 18.00 uur zal de Heilige Mis in de Sint Matthiaskerk worden opgeluisterd door het studentenkoor.


Hoe fijn om in een volle St. Matthiaskerk te zitten met meer dan 200 godsvruchtige studenten uit alle delen van de wereld. Dit om in de engelse taal vanaf 18.00 uur de H. Mis te vieren. Nu was er geen zang, wel mooi orgelspel. Ik was de enige met grijze haren. Beslis de moeite waard om mee te maken en geïnspireerd te worden. Kapelaan Nicolas ging deze zondagavond de dienst voor.

Maastricht Catholic Student Chaplaincy (MCSC) is een gemeenschap van Nederlandse en internationale studenten die samen met vrienden hun geloofsweg willen wandelen—een weg vol vragen, enthousiasme en veel gelach.

Meer informatie over MCSC is te vinden op de website: https://www.maastrichtcatholic.com/


U bent in al onze parochies meer dan welkom. Deken Dautzenberg en Kapelaan Niclas.

Een leuke en interessante filmmiddag. Iets voor jullie?


https://www.lasmaastricht.nl

Lid worden

Je bent van harte welkom om nader kennis te maken met de LAS Maastricht.
Tijdens de inloopavonden, die om de twee weken worden gehouden, kun je vrijblijvend onze clubavonden bezoeken.

Ook als je een mentor zoekt om je te helpen met het creëren van je film (fictie en/of non-fictie), kunnen wij wellicht iets voor je betekenen. 

Heb je een vraag over filmen, montage of apparatuur dan helpen onze leden je hier graag mee.  Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op vialasmaastricht.info@gmail.com.

Uit Bisdom Roermond: Eigenaar kerkhof medeverantwoordelijk 

Parochies die eigenaar zijn van een begraafplaats zijn medeverantwoordelijk voor de teraardebestelling van de juiste overledene. Dat is een verplichting die voortvloeit uit de Wet op Lijkbezorging. Die bepaalt dat de eigenaar van een kerkhof bij elke uitvaart moet controleren of de registratienummers in orde zijn.

Afgelopen zomer heeft zich in Voerendaal een vervelend incident voorgedaan, waarbij een verkeerde overledene werd begraven. Dit is natuurlijk buitengewoon pijnlijk voor alle betrokkenen. In dit geval betrof het een gemeentelijke begraafplaats, maar naar aanleiding hiervan wil het bisdom parochies erop wijzen dat een vergelijkbare situatie zich ook op een kerkelijke begraafplaats zou kunnen voordoen. Het is daarom van belang voor zowel de uitvaartondernemer als de eigenaar van het kerkhof om de juiste procedure te volgen.

De letterlijke tekst van artikel 8 van de Wet op de lijkbezorging luidt:

1. Op de kist of op een ander omhulsel van het lijk wordt een registratienummer aangebracht, dat correspondeert met het nummer, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, de data van geboorte en overlijden van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat, nadat is vastgesteld dat het document betrekking heeft op het lijk.

2. Tot begraving of crematie wordt niet overgegaan dan nadat de houder van de begraafplaats of van het crematorium de overeenkomst heeft vastgesteld tussen het op de kist of het omhulsel vermelde registratienummer en het nummer, vermeld op het document, bedoeld in het eerste lid. 

3. Indien er reden is om aan te nemen dat de gegevens op het document dan wel op de kist of het omhulsel niet juist zijn, vindt zo mogelijk de identificatie van het lijk plaats door twee personen die de overledene bij leven hebben gekend, in tegenwoordigheid van de houder van de begraafplaats of het crematorium. 

Voor parochies die een eigen begraafplaats hebben, betekent dit dat zij samen met de uitvaartondernemer bij elke uitvaart de registratienummers moeten controleren en in het uiterste geval zelfs de kist moeten openen om de identiteit van de overledene vast te stellen. Dat laatste wil natuurlijk niemand tijdens een uitvaart, daarom is het verstandig om een en ander vooraf goed te controleren.

In haar magazine De Begraafplaats heeft de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen deze zomer een artikel opgenomen, waarin een en ander nog eens duidelijk wordt uitgelegd.

Feest van Sint Lambertus op zondag 17 sept. in de Sint Annakerk

Het feest van Sint Lambertus is op zondag 17 september om 10.00 uur.

De Heilige Mis in de Sint Annakerk wordt opgeluisterd door:

https://www.vocalgroupalliance.nl

Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Annazaal met koffie en een drankje.


Over

Lambertus van Maastricht, ook Lambertus van Luik, Lambert, Landebertus of Lambrecht, was bisschop van Maastricht tussen ca. 670 en het jaar van zijn dood. Hij is een rooms-katholiek heilige en de patroonheilige van de textielarbeiders. Zijn naamdag is 17 september en zijn attribuut is een lans. Wikipedia

Geboren: 636 n.Chr., Maastricht

Overleden: 17 september 705 n.Chr., Luik, België

Begraafplaats: Sint-Pauluskathedraal, Luik, België

Beschermheilige voor: verlamden, oogzieken, boeren, chirurgen, tandartsen, huwelijkstrouw

Gestorven: 705? te Luik

Naamdag: 17 september

40-jarig priesterjubileum Pastoor Tardier op 10-09-2023

Dekenaat Maastricht-Meerssen wenst Pastoor Tardier proficiat en nog heel veel gezonde jaren toe

Franse Pastoor viert 40-jarig priesterfeest in Maastricht

Pastoor Alain Tardier c.o., bekend als “de Pastoor van Wyck”, vierde op zondag 10 september om 11.00 uur zijn 40-jarig priesterfeest. 36 jaar geleden is hij in de H. Martinusparochie als pastoor benoemd, en sinds die tijd werkt en woont hij in het centrum van Wyck. Na de H. Mis was er gelegenheid om Pastoor Tardier persoonlijk te feliciteren en elkaar te ontmoeten tijdens een receptie op het schoolplein tegenover de kerk.

Al meer dan de helft van zijn leven is Alain Tardier (1950) priester en leeft hij in Wyck-Maastricht. Al voor drie generaties gelovigen en ontelbaar andere mensen is pastoor Tardier een begrip en bekend als ‘de Franse Pastoor’.

Pastoor Tardier maakt deel uit van de Congregatie van het Oratorium van de H. Philippus Neri. Deze heilige is nog steeds zijn inspiratiebron. Philippus Neri heeft in de 16e eeuw in het centrum van Rome een verrassende en toegankelijke pedagogie ontwikkeld om gewone mensen te helpen zien waar God zich met hen bezig hield.

Het Kerkbestuur heeft parochianen, vrijwilligers, school, buren en vrienden als vanzelfsprekend bereid gevonden bij te dragen aan een feest ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum en dat niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Dekenaat Maastricht heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting met een ANBI-status zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving. Instellingen die hieronder vallen, zijn bijvoorbeeld:

  • een kerk
  • een goed doel
  • een wetenschappelijke instelling
  • een culturele instelling


Wellicht is het handig om te weten dat Dekenaat Maastricht de ANBI status heeft en dat giften aan het dekenaat fiscaal aftrekbaar zijn. Het fiscaal nummer van ons is: 861360527.

Donateurs

Wanneer een particulier of een vennootschap doneert aan een ANBI, mogen zij hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het is daardoor aantrekkelijker om te doneren aan een stichting met een ANBI-status.

Diverse parochies hebben eveneens de ANBI status.
Kijk op:

DEKENAAT MAASTRICHT

MAASTRICHT | RSIN: 861360527 
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE409(opent nieuw venster) 

  • Begindatum: 23-06-2020

Infoavond Schuldhulpmaatjesproject ‘Mestreech Sjöld Vrij’

Woensdag 13 september om 19.30 uur in de Kerk van Malberg, Dukaatplein 21, 6218 CV te Maastricht

Het is onze taak als kerk hulp te bieden aan hen die het minder hebben. De hulpverlening die wij bieden bestaat in onze vorm nog niet in Maastricht. Humanitas doet iets gelijks maar, gezien de nood in Maastricht, was het aanbod van Humanitas alleen niet voldoende.

Daarom is ook de gemeente blij dat wij gaan starten. Schuldhulpmaatje is een initiatief van de christelijke kerken. Ik wil dus deze avond onder u aandacht brengen en wellicht kunt u uw vrijwilligers hierover informeren. Hopelijk komt er meer respons van de kant van de katholieke kerk in Maastricht. Hulpverlening ter voorkoming van meer problemen door schuld.
Het kan, als we het samen doen.

http://maastrichtdoet.nl/
https://maastrichtdoet.nl/vacature/836/schuldhulpmaatjes-voor-het-project-mestreech-sjold-vrij/

Contactpersoon:
Talitha Coenen, 0642887236, talitha.coenen@maastricht.schuldhulpmaatje.nl

Met vriendelijke groet. Pastoor René Schols, 043 x 3431566, pastoor@jpmaastricht.nl

Parochies in het Bisdom Roermond

Parochies zoeken in Limburg? Klik op onderstaande link

https://www.bisdom-roermond.nl/parochies of kijk op Dekenaat Maastricht – Meerssen – SAMEN KERK – SAMEN STERK (rkmaastricht.nl)

Het bisdom Roermond is opgedeeld in 13 dekenaten. Elke dekenaat bestaat uit een aantal parochies die samenwerken in clusters of federaties.

Een decanaatdekenaat of, enkel in Vlaanderendekenij is een bestuurlijke en territoriale eenheid binnen zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de oosters-orthodoxe kerken en de Anglicaanse Gemeenschap. Het is de bestuurslaag tussen het bisdom en de parochies. Een dekenaat bestaat uit een aantal parochies, en binnen een bisdom zijn er een aantal dekenaten. De geestelijke die aan het hoofd hiervan staat, is in de hiërarchie van de Rooms-Katholieke Kerk een (land)deken of deken der christenheid.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Roermond

Nieuw studiejaar Theologisch Instituut (m/v) van start

IETS VOOR U/JULLIE?

Dit weekeinde begint het nieuwe studiejaar aan het Theologisch Instituut Rolduc. Dit is een weekendopleiding van het bisdom Roermond voor mannen en vrouwen, die zich willen verdiepen in theologie en pastoraat. Het instituut leidt diakens op, maar ook pastoraal werkers, geestelijk verzorgers en catecheten. Ook belangstellenden die voor hun persoonlijke vorming een of meer cursussen willen volgen, zijn van harte welkom.

De opleiding start dit jaar met 14 studenten, onder wie ook enkelen uit de bisdommen Rotterdam en Breda. De opleiding van het Theologisch Instituut vindt tijdens een aantal weekenden per jaar plaats van vrijdagavond tot zaterdagmiddag. Op het lesprogramma staan vakken als theologie, filosofie, kerkgeschiedenis, Bijbelwetenschap en diverse praktische onderwerpen zoals pastorale gespreksvoering en dergelijke.

Het Theologisch Instituut is niet hetzelfde als het grootseminarie Rolduc. Dat is de fulltime priesteropleiding, waarvan het nieuwe studiejaar half september van start gaat. De priesteropleiding telt komend studiejaar 25 studenten.

Meer info
Interesse om een van beide opleidingen te volgen? Kijk op www.rolduc.nl of neem contact op met rector Lambert Hendriks: rector@rolduc.nl of bel: 045-2117025.