Lezing: Hoop in Oekraïne – door KERK IN NOOD op dinsdag 11 juni 2024 te Maastricht

De Broederschap Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee organiseert een lezing  in de parochiezaal van de O.L. Vrouwe (ingang achterzijde)/Stokstraat 46A  

www.kerkinnood.nl

Oekraïne. Een land in oorlog. Een arm land ook waar priesters, religieuzen en leken van de katholieke Kerk bijzonder actief zijn en al vele jaren armen, daklozen en vluchtelingen helpen. En dat terwijl de Kerk pas in 1991, met de onafhankelijkheid van Oekraïne, veel van haar gebouwen – die vaak als sportschool of bioscoop waren gebruikt – terug heeft gekregen.

Twee weken voor de recente Russische invasie belegde de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) al een persconferentie met de pauselijke ambassadeur en aartsbisschop van de Grieks-Katholieke Kerk over de vraag wat de Kerk zou doen bij een inval. Hun antwoord: “Blijven om de mensen terzijde te staan.” Dennis Peters van Kerk in Nood weet wat dit ‘blijven’ in de praktijk betekent. Hij bezocht eerder projecten en interviewde mensen in onder meer Charkiv, ontvangt uit eerste hand nieuws uit Oekraïne van de nuntius, aartsbisschop, bisschoppen, priesters en leken in het land.

Een lezing over de wanhoop van vluchtelingen, de raketinslag in het huis van een bisschop, maar ook over de hoop van meisjes in een katholiek studentenhuis en een kathedraal waar op een zondag in 1991 slechts zeven mensen kwamen en waar tot recent op zondag zeven heilige Missen werden gevierd.

Dinsdag 11 juni, 19.30 uur Parochiezaal Onze Lieve Vrouw.  U bent van harte uitgenodigd.

Vriendelijke groeten,

Dennis Peters

Pers & Communicatie

Peperstraat 11-13 | 5211 KM | ‘s-Hertogenbosch

Tel +31 (0)73 613 08 20 | Mob +31 (0)6 201 38 284

Iban NL27 ABNA 050 30 40 231

dp@kerkinnood.nl | www.kerkinnood.nl  

Vieringen tijdens de goede week en Pasen 2024

Er is ook nog een Engelstalig Triduum in de Sint Matthias kerk bij gekomen. U kunt onder aan dit bericht de volledig Engelstalige vieringen vinden.

U bent meer dan welkom tijdens de vieringen in de goede week en Pasen in ons Dekenaat Maastricht-Meerssen
Overzicht van alle aangesloten parochies van ons www.rkmaastricht.nl en of kijk op de eigen websites.

Programma reliek Bernadette in Limburg

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. 

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de reliek in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.

Bernadette Soubirous
De Heilige Bernadette Soubirous (1844 – 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Reliekenverering
Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Rondgang
In Nederland bezoekt de reliekschrijn alle zeven bisdommen. Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor belangstellenden mogelijk om de reliek te vereren. Het programma van de rondgang ziet er vooralsnog als volgt uit:

  • Bisdom Roermond: 1 t/m 4 april
  • Bisdom Haarlem-Amsterdam: 5 t/m 8 april
  • Bisdom Rotterdam: 9 t/m 12 april
  • Bisdom Groningen-Leeuwarden: 13 t/m 16 april
  • Aartsbisdom Utrecht: 17 t/m 20 april
  • Bisdom Breda: 21 t/m 24 april
  • Bisdom Den Bosch: 25 t/m 29 april

Een nadere invulling van het programma per bisdom volgt.

In het Paasoctaaf komt een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous vanuit Lourdes naar Limburg.  De reliek doet Maastricht, Roermond en Tienray aan. Het programma voor de vier dagen is rond en ziet er als volgt uit:

Tweede Paasdag maandag 1 april – Maastricht
10.00 uur: H. Mis in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
11.00 uur: Processie met deelname van de reliek
Aansluitend stil gebed in de basiliek, relieken op/nabij priesterkoor
Namiddag: Bidtocht naar de Lourdesgrot op Sint-Pieter

Dinsdag 2 april – Maastricht
Overdag: Stil gebed in de basiliek (na ochtendmis)
14.30 uur: Viering rond de gebaren van Lourdes (rots/water/licht) en ziekenzegening; genodigd worden ook de zorginstellingen
16.00 uur: Vertrek relieken naar Lourdeskerk Wittevrouweveld
18.00 uur: Vesperviering en gebed in Lourdeskerk tot 20.00 uur

Woensdag 3 april – Roermond
08.30 uur: Aanbidding en ochtendmis in Onze-Lieve-Vrouw Munsterkerk
Overdag: Stil gebed in de Munsterkerk
14.00 uur: Viering rond de gebaren van Lourdes (rots/water/licht) en ziekenzegening
17.00 uur: Vespers

Donderdag 4 april – Tienray (Klein Lourdes)
08.30 uur: Aanbidding en ochtendmis in Munsterkerk Roermond. Aansluitend vertrek naar Tienray
Ochtend: Ontvangst in Tienray, stil gebed bij de Lourdesgrot in de kerk
14.00 uur: Viering rond de gebaren van Lourdes (rots/water/licht) en ziekenzegening
18.30 uur: H. Mis met lichtprocessie voor de drie noordelijke dekenaten en vormelingen/communicanten

Aansluitend vertrekt de reliek naar het bisdom Haarlem-Amsterdam, om daarna alle andere Nederlandse bisdommen aan te doen. Op zondag 28 april is er een afsluitende viering met de reliek in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Lourdesviering in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Uitzending via

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1760/events/live

https://www.facebook.com/arockia.austin

Kijk ook op www.rkmaastricht.nl

Lourdesviering aanstaande zondagmiddag om 15.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan de Groene Loper. We vieren de H.Mis met lichtprocessie en handoplegging. Na de viering gezellig samenzijn in het Trefcentrum. U bent allen van harte welkom!

Voor uitzending zie https://kerkdienstgemist.nl/stations/1760/events/live

https://www.facebook.com/arockia.austin

Lourdesviering aanstaande zondagmiddag om 15.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan de Groene Loper. We vieren de H.Mis met lichtprocessie en handoplegging. Na de viering gezellig samenzijn in het Trefcentrum. U bent allen van harte welkom!Aswoensdag: tijd voor een as-kruisje

Dekenale doopvoorbereidingsavonden 2024 in Maastricht (aangepaste momenten)

Het Heilig doopsel

Zodra het kind het leven van zijn ouders in de wereld begint, zegt God: het mag ook Mijn leven hebben; het mag ook Mijn kind zijn. God biedt het Zijn levenskracht aan. Bij het doopsel wordt een kind van mensen ook een kind van God.Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders. Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod ingaan en daar geen maanden of jaren mee wachten. Als het kind klein is, geven de ouders ongevraagd aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. Ouders die zeggen: het kind moet later zelf maar beslissen of het gedoopt wil worden, zijn zelf niet vol van hun geloof. Of het kind later gelukkig zal zijn met dit ontvangen goddelijk leven is een andere kwestie. Het zal later misschien ook met andere ontvangen dingen van zijn ouders niet gelukkig zijn, zelfs misschien niet met het menselijk leven. Maar het kan moeilijk de ouders verwijten, dat het van hen ontvangen heeft, wat hun eerlijk het beste leek. Voor informatie over doopsel kunt u contact opnemen met de parochie van uw wijk of keuze.