Klik en jullie zien de video: Life Teen Nederland

Life Teen Zomerkamp 2023

Wanneer: zaterdag 12 augustus

Leeftijd: 12 of 13 (brugklas afgerond)-19 jaar

Waar: Sint Bavo Kathedraal Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Voor Maastricht e.o. Pastoor Schols: pastoor@jpmaastricht.nl – tel. 0651586223

Wat is een Life Teen zomerkamp?

Een Life Teen zomerkamp is een week waarin tieners meer leren over wie God is, ervaren wat de Kerk te bieden heeft en waar vriendschappen worden gesloten. Dit biedt de mogelijkheid de vreugde van het katholieke geloof te ontdekken samen met leeftijdsgenoten. Daarnaast is er ook volop tijd voor sport en spel, muziek, creativiteit en gezelligheid. Al deze aspecten van het kamp staan in het thema van dit jaar: Always Forward. Het is voor ons wezenlijk dat het Life Teen kamp een katholiek kamp is waar dagelijks de eucharistie wordt gevierd en de sacramenten centraal staan.

Sociale veiligheid op het kamp

*Deze bijdrage aan het kamp wordt volledig gebruikt voor alle kosten van het verblijf en activiteiten tijdens het kamp. Indien deze bijdrage een belemmering voor deelname vormt, neem dan contact op met de organisatie Life Teen Zomerkamp