40-jarig Priesterjubileum pastoor Everard de Jong, 28 mei 2023

Uitnodiging H. Mis om 09.00 uur en receptie 40-jarig Priesterjubileum Pastoor Everard de Jong

Veertig jaar op exact dezelfde datum vieren we het 40-jarig priesterjubileum van Pastoor Everard de Jong in een feestelijke mis in de St. Petrus Bandenkerk, Dorpstraat 78, te Heer-Maastricht. Na deze mis zal de jaarlijkse processie door de parochie Heer trekken als feestelijke omlijsting voor zijn jubileum. Na de processie zal er in gemeenschapshuis Aen de Wan rond 12.00 uur tot 15.00 uur een receptie plaatsvinden waar u pastoor Everard de Jong kunt feliciteren. U bent van harte welkom.  Daarna wordt de dag met genodigden verder voorgezet.

Voor meer informatie volg facebook Parochie St. Michael Heugem.

Op 28 mei 1983 werd hij gewijd door bisschop Gijsen, in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.

Jeugd en opleiding

Everard de Jong wordt op 4 juli 1958 geboren in Eindhoven als oudste van zes kinderen. Hij volgt van 1970 tot 1973 de LTS (metaal) en van 1973 tot 1976 de MTS (elektronica). Hij heeft de ambitie om ingenieur te worden, maar voelt zich inmiddels geroepen tot het priesterschap. In 1976 gaat hij naar het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Na zijn priesterwijding in 1983 volgt een pastoraal jaar als kapelaan in de parochie van de H. Gertrudis te Maasbracht. In 1984 stuurt bisschop Gijsen hem naar Rome om aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van Aquino filosofie te studeren. Daar haalt hij in 1986 het licentiaat. Aansluitend vertrekt hij naar de Catholic University in Washington DC, waar hij in 1989 promoveert tot doctor in de filosofie op het proefschrift Galileo Galilei’s Logical treatises and Giacomo Zabarella’s Opera logica. A Comparison.

Wijdingen:

Diakenwijding : Op 18 september 1982 door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. J. Gijsen in de abdijkerk van Rolduc te Kerkrade. Priesterwijding: Op 28 mei 1983 door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. J. Gijsen in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.; Bisschopswijding: Op 6 februari 1999 door bisschop F. Wiertz van Roermond, oud-hulpbisschop F. Castermans en Adrianus kardinaal Simonis, de aartsbisschop van Utrecht, in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.

Kerkelijke loopbaan

  • Na zijn terugkeer in Nederland wordt dr. De Jong docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc.
  • In 1994 benoemt bisschop Wiertz hem tot kapelaan in de St.-Servaasbasiliek te Maastricht. In 1995 wordt hij aangesteld als studentenpastor in Maastricht.
  • Daarnaast krijgt hij een benoeming tot diocesaan verantwoordelijke voor het jongeren- en roepingenpastoraat en de evangelisatie. Op 11 december 1998 wordt De Jong vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Een dag later benoemt paus Johannes Paulus II hem tot hulpbisschop van Roermond en tot titulair bisschop van Cariana.
  • Op 4 april 1999 neemt Mgr. Wiertz hem op als kanunnik in het kathedraal kapittel van Roermond.
  • In 2019 werd De Jong, naast zijn parttime functie van hulpbisschop, pastoor van een vijftal parochies in Maastricht-Oost: St. Petrus Banden (Heer),HH. Monulfus en Gondulfus (De Heeg),

H. Michaël (Heugem),H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburgis (Amby).Sinds 2022 is hij hoofd van een pastoraal team dat een twaalftal (voormalige) parochies in Maastricht-Oost bedient. Naast de eerder genoemde parochies zijn dat: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes/

H. Familie/H. Guliëlmus (Wittevrouweveld/Wyckerpoort-Noord), H. Hart van Jezus / Koepelkerk (Wyckerpoort-Zuid), H. Johannes Bosco (Heugemerveld), H. Johannes de Doper (Limmel) en

H. Antonius van Padua (Nazareth). Daarnaast blijft mgr. de Jong werkzaam als vicaris-generaal voor pastorale zaken en onderwijs, bisschopreferent voor categoriaal pastoraat, en geeft hij leiding aan het Maastrichtse studentenpastoraat en de Stichting Thomas More . Juni 2020 is hij benoemd tot krijgsmachtbisschop. Dit heet officieel apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat. Dit wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Nederland genoemd. Dit niet-territoriaal gebonden bisdom is verantwoordelijk voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden. In religieus opzicht vallen zij onder verantwoordelijkheid van de ‘legerbisschop’. Het militair ordinariaat werkt nauw samen met de dienst geestelijke verzorging van de krijgsmacht.

Priesterwijding 3 juni 2023 Andy Fred Garcia Merino

Door handoplegging en gebed zal hij de Priesterwijding ontvangen.

De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 3 juni 2023 om uur in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.

Van harte nodigen wij u uit om deze plechtigheid mee te vieren. Aansluitend is er in de kerk gelegenheid tot feliciteren.

Tevens nodigen wij U van harte uit voor de Eerste Heilige Mis van Andy García op zondag 4 juni 2023 om 11.00 uur in de H. Walburgakerk te Amby (Ambyerstraat-Noord 1, 6225 EA Maastricht). Aansluitend aan deze Eucharistieviering is er gelegenheid om te feliciteren in het trefcentrum Amyerhoof (Severenplein 27, 6225 AZ Maastricht).

“Ja, aan Gods genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het; Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.” (Ef 2, 8.10)

Servaasweek 7 – 14 mei 2023

Zondag 7 mei

10.00 uur: Bronprocessie en aansluitend Heilige Mis bij de Bron. De Eerste Heilige Mis van de neomist kapelaan Vincent Kumar.

16.00 uur: Kinderzegen

17.00 uur: Aanbidding en Biechtgelegenheid

18.00 uur: Engelse heilige mis

Maandag 8 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

12.00 uur: Middaggebed  (crypte)

18.00 uur: Vespers  (crypte)

19.00 uur Plechtige heilige mis (verzorgd door de Neo-Catechumenale Weg)

Dinsdag 9 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

12.0 uur: Middaggebed (crypte)

18.00 uur: Vespers  (crypte)

19.00 uur Latijnse Hoogmis. Hoofdcelebrant Abt Dom. Lenglet, Mamelis. Koor: Schola Gregoriana (crypte)

+/- 20.00 uur: Carillonconcert door de stadsbeiaardier dhr. Frank Steijns

Woensdag 10 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

12.00 uur: Middaggebed  (crypte)

14.00 – 16.00 uur: communicanten bezoeken de Sint Servaas

18.00 uur: Vespers (crypte) (vespers komen te vervallen?)

18.00 uur: Taizégebed

Aansluitend Nachtelijke Aanbidding van het Allerheiligste

Donderdag 11 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

12.00 uur: Middaggebed  (crypte)

18.00 uur: Vespers (crypte)

19.30 uur: Barbaralezing (georganiseerd door de Broederschap van de heilige Barbara):

Spreker: professor dr. Erik Borgman, leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder van het Christendom, aan de Universiteit van Tilburg.

            Onderwerp: “Zijn wij echt van God los?”

Vrijdag 12 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

12.00uur: Middaggebed  (crypte)

15.00 uur: ziekenzegening

18.00 uur: Middeleeuwse Vespers van Sint Servaas door Schola Gregoriana (crypte)

19.00 uur: Dekenale viering met als hoofdcelebrant deken John Dautzenberg

                        Koor: Cappella Sancti Servatii

Aansluitend gezellig samenzijn in de pandtuin

Zaterdag 13 mei

08.15 uur: Lauden (crypte)

08.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste (crypte)

09.00 uur: Heilige mis, aansluitend Rozenkrans (crypte)

10.00 uur: Pelgrimswandeling naar de Bron van Sint Servaas

12.00 uur: Middaggebed (crypte)

12.30 uur: koffie voor de deelnemers aan de pelgrimswandeling

13.00 uur: Heilige mis voor onder andere de pelgrimswandeling. En aansluitend gelegenheid voor een rondleiding) (crypte)

15.00 – 17.00 uur: Lofprijzing door de Kommelgemeenschap (kerk)

16.55 uur: Instelling Allerheiligste

18.30 uur: Lifeteen

Zondag 14 mei

10.00 uur: Hoogmis, Hoofdcelebrant Mgr. R. Maessen, vicaris generaal van het bisdom Roermond

Aansluitend stadsprocessie