Klik op de link https://www.clavis.bisdom-roermond.org

Screenshot

GEVOLGEN NIEUWE OMGEVINGSWET VOOR KERKEN

Parochies moeten in de toekomst veel meer met gemeentes overleggen over wat er wel en niet kan met, rond en soms ook in een kerkgebouw. Dat is een gevolg van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari van dit jaar van kracht is geworden. De nieuwe wet gaat over alle activiteiten die invloed kunnen hebben op de fysieke leefomgeving. Dat betreft ook kerken en kerkdiensten. Het gaat dan nooit om de inhoud van de religieuze boodschap, maar wel om het gebruik van gebouwen of de omgeving van gebouwen. Dat bleek tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten die het interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO-K) afgelopen maand organiseerde.