U kunt ons nieuwe nummer digitaal inzien. Wij wensen u een mooie voorbereiding naar ons Paasfeest toe.

Vanaf komend weekend kunt u in alle parochies de fysieke bladen meenemen.

Op pagina 16 en 17 vindt u alle vieringen tijdens de paastijd in ons Dekenaat Maastricht-Meerssen.

Graag willen wij u vragen om uw mailadres door te geven, zodat wij op termijn de kosten van het dure blad kunnen verminderen. Email: dekenaat.maastricht@gmail.com