Geef vandaag voor de kerk van morgen

“Ik mag er zijn wie ik ben.”
“Het is een plek waar ik God vind.”
“In de kerk kijken we naar elkaar om.”
“Ik vind er rust in de hectiek van alledag.”

Het zijn een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die de Kerk voor veel gelovigen heeft. Parochies willen heel graag een plek zijn en blijven waar mensen rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar mensen klaarstaan voor anderen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw financiële bijdrage is onmisbaar om deze manier van samen-kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee met Actie Kerkbalans. Dit is de jaarlijkse inzamelingsactie van de grote christelijke kerkgenootschappen. Kerken zijn in Nederland voor hun inkomsten volledig afhankelijk van giften van gelovigen en sympathisanten.

Uw bijdrage nú zorgt ervoor dat we ook mórgen samen kerk kunnen zijn. Steun daarom uw eigen parochie met een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage. Kijk op de website of in het parochieblad van uw parochie hoe u deel kunt nemen aan Kerkbalans.

Zoek uw eigen parochie kijk op www.rkmaastricht.nl

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!