IETS VOOR U/JULLIE?

Dit weekeinde begint het nieuwe studiejaar aan het Theologisch Instituut Rolduc. Dit is een weekendopleiding van het bisdom Roermond voor mannen en vrouwen, die zich willen verdiepen in theologie en pastoraat. Het instituut leidt diakens op, maar ook pastoraal werkers, geestelijk verzorgers en catecheten. Ook belangstellenden die voor hun persoonlijke vorming een of meer cursussen willen volgen, zijn van harte welkom.

De opleiding start dit jaar met 14 studenten, onder wie ook enkelen uit de bisdommen Rotterdam en Breda. De opleiding van het Theologisch Instituut vindt tijdens een aantal weekenden per jaar plaats van vrijdagavond tot zaterdagmiddag. Op het lesprogramma staan vakken als theologie, filosofie, kerkgeschiedenis, Bijbelwetenschap en diverse praktische onderwerpen zoals pastorale gespreksvoering en dergelijke.

Het Theologisch Instituut is niet hetzelfde als het grootseminarie Rolduc. Dat is de fulltime priesteropleiding, waarvan het nieuwe studiejaar half september van start gaat. De priesteropleiding telt komend studiejaar 25 studenten.

Meer info
Interesse om een van beide opleidingen te volgen? Kijk op www.rolduc.nl of neem contact op met rector Lambert Hendriks: rector@rolduc.nl of bel: 045-2117025.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *