Met ingang van 2 september a.s. zullen de kerkdiensten in de Sint Mathiaskerk worden verzorgd door deken Dautzenberg, die sinds 5 juni j.l. ook pastoor van de Sint Mathias- en de Sint Hubertusparochie is geworden, geassisteerd door kapelaan Nicolas Pethuru. Na overleg met het kerkbestuur is besloten om de zaterdagavondmis om 17.30 uur te handhaven. Vanaf 17.00 uur is de kerk open voor aanbidding en vespergebed.
Op zondag vervalt de mis van 11.15 uur, maar daarvoor in de plaats is er een Engelstalige Mis om 18.00 uur, voorafgegaan door aanbidding vanaf 17.00 uur.
De weekmissen zullen vanaf 3 september vervallen. De parochianen worden voor de weekmissen doorverwezen naar de Sint Servaasbasiliek waar om 9.00 uur iedere weekdag de H. Mis gevierd wordt, voorafgegaan door stille aanbidding vanaf 8.30 uur.
Voor de H. Mis op zondagochtend kunnen parochianen terecht om 10.00 uur (Hoogmis in de Sint Servaasbasiliek) alsook in de Sint Martinuskerk om 11.00 uur.
Het kerkbestuur vraagt begrip voor deze regeling.


Met ingang van de pastoorsbenoeming is er ook een nieuw kerkbestuur aangetreden; de heer Joep Versteegh ( penn), dhr Tomasz Michalski, dhr John Donselaar, dhr. Caspar van Hilten (secr.) en de heer Peter Hofland., deken Dautzenberg is de voorzitter. Het is de bedoeling – conform de herstructurering van het bisdom – om in het komende jaar te werken aan een fusie met de Sint Servaasbasiliek.We danken alle heren bestuursleden voor hun inzet en bereidheid.
De heer Kranen blijft als koster verbonden aan de Mathiaskerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *