Een beroemd en zeer gewaardeerde predikant, een pater Jezuïet, had één ‘maar’ bij zijn plek op de preekstoel. Hij schreef niet alleen zijn tekst helemaal uit, hij verstond niet de kunst welke vele anderen wel uitvoerden. En wel het van buiten leren om vervolgens dit zorgvuldig uitgewerkte verhaal woordelijk te vertolken. Dus had hij altijd de volledig uitgeschreven tekst voor zich en las deze voor. Op ‘n zondag zat de kerk weer heel goed gevuld. Mensen kwamen graag naar hem luisteren, van heinde een ver liepen de banken makkelijk vol. Terwijl hij met zijn preek al bezig was en mensen ademloos luisterden, ging de deur open en viel met een klap dicht achter de man die te laat was. De priester schrok, keek op wat er aan de hand was. Door dat moment was hij even de regel kwijt waar hij gestoord werd. Zonder menselijk opzicht sprak hij – los van het papier- de zin: “Laten we opnieuw beginnen.” Zou dat normaal vervelend zijn voor de kerkgangers, bij hem vond men dat geen straf.

Na de mis werd niet lang na het betreden van de sacristie op de deur geklopt. Er stond een ietwat verlegen man, pet in de hand. “Ik kom even bedanken voor de preek pater, het heeft me geraakt.” De pater vond dat niet verkeerd klinken en vroeg- bescheiden- wat er dan wel hem zo geraakt had. “Wel, u zei ergens: laten we opnieuw beginnen. Dat kwam duidelijk binnen. Mag ik bij u biechten?”

In de veertigdagen tijd worden we in de liturgie uitgenodigd om ons te bezinnen op ons doen en laten, over ons spreken en zwijgen, over onze relatie met elkaar, de betekenis van materie en onze omgang met God of juist het tekortschieten daarin. Het is geen geheim dat we het sacrament van de biecht niet of nauwelijks nog geleefd zien worden. Spreken erover jaagt mensen de kerk uit. Als mensen er nog naar verlangen dan toch niet meer in de biechtstoel, maar op de priester thuis of we gaan naar een klooster. Natuurlijk schieten dan de woorden me te binnen uit Jesaja 43:19 “Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – ziet ge het niet?  Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.” Toen ik voor het eerst deze tekst las, dacht ik wat heeft deze tekst met mij te maken? Toen dacht ik denk aan de liefde van Jezus toen Hij aan het kruis stierf en ik dacht ook aan het doel waarvoor Hij stierf: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.[Joh.3:16]

Er zijn mensen die blij zijn wanneer hun een herkansing wordt aangeboden. Wanneer het examen net niet geslaagd heet, ben je blij als jet voor het vak dat onvoldoende was, nog eens je kunt bewijzen. Wanneer een speler in een team uit vorm is, veroordeeld werd tot bankzitten, is dat geen vrolijk makende bezigheid. Geeft de coach te weer een kans, wil men zich graag weer bewijzen. Ga maar eens na waar u zelf van iemand een herkansing kreeg en wat u dat deed!

We doen het overal graag, een herstart maken, met lering van de fouten uit het verleden. Werd u ooit uit de klas gezet wegens wangedrag, weet u hoe het voelt als je weer mag aansluiten. Natuurlijk waren we beetje bozig, lag het aan de anderen om me heen en aan de leerkracht, dus konden we in ons hart nog pruttelen. Maar als je dan weer gewoon mocht meedraaien, zakte die boze bui weer, hoewel je dat alles aan jezelf te danken had. Beter dat je ter verantwoording geroepen werd om van de lessen iets te leren dan dat u later moest denken en zeggen: “Had ik maar….beter mijn best gedaan.”

Het is Pasen geweest als u dit stukje mogelijk leest, maar het geldt ook nog voor daarna hoor. Om met een aantal stapjes te kijken waar jezelf en je omgeving meer profijt van zouden kunnen hebben. Bijvoorbeeld:

-Laat alles los waar u niet gelukkiger van wordt. 
Kijk naar uw leven en beoordeel eerlijk belastende elementen van uw stappen, keuzen en houdingen. Wordt u er gelukkiger van? Als het antwoord nee is, dan moet je het laten gaan.

  • Dingen, situaties en mensen die je ooit veel vreugde verschaften doen dat wellicht niet meer. – Als je iets niet gebruikt, laat het los. Kleren die je niet draagt, apparaten die je niet gebruikt, boeken die je nooit zult lezen – geef ze weg. Schoon schip maken zal je ballast verminderen, zowel letterlijk als figuurlijk.
  • Als er iets gerepareerd moet worden, maak dan tijd vrij om dat te doen. Werkt het niet, doe het dan weg.
  • Laat gevoelens en gedachten waardoor je een leeg en overladen gevoel hebt achter je. Merk je dat deze gedachten en gevoelens bij je opkomen, realiseer je dan dat dit alleen maar je gedachten zijn. Verleg je aandacht naar iets productievers.

Besluit om slechte gewoonten te doorbreken. Wil je graag afkomen van een gewoonte die je levenskwaliteit niet echt verbetert, dan is een herstart het perfecte moment om dat te doen. Begin met je bewust worden welke gewoonten het zijn, wanneer je ze hanteert en waar je ze door wilt vervangen. Gewoon iets dat waarschijnlijk als voorbeeld onnozel klinkt. Als je bijvoorbeeld wilt stoppen met nagelbijten, achterhaal dan eerst hoe vaak je op je nagels bijt, en onder welke omstandigheden je daartoe overgaat. Denk na over wat je voelt wanneer je gaat nagelbijten en neem een aantal mogelijke alternatieven in overweging. Nu is dit geen zonde, maar als voorbeeld kan het ons tot nadenken stemmen, omdat we veel vanzelfsprekend doen zonder ons af te vragen: hoe werkt dat op anderen in?

Heroverweeg uw kernwaarden. Kernwaarden zijn het geloof en de overtuigingen die onze gedachten en ons gedrag sturen tijdens ons leven. De meeste mensen hebben een klein aantal  kernwaarden. Gemeenschappelijk.
Deze waarden veranderen langzaam, maar zeker. Als je een nieuwe start wilt maken, dan is het wellicht nodig om je waarden te heroverwegen.

  • Om vast te stellen wat je kernwaarden zijn kun je nadenken over een tijd in je leven dat je volledig tevreden was. Denk erover na welke waarden je op dat moment hanteerde, en kies die uit welke de sterkste gevoelens bij je oproepen.
  • Denk erover na wat deze waarde echt voor je betekent, in alle aspecten van je leven. Is dit een kernwaarde? Zo, ja schrijf het op een zorg dat je dat briefje vaker onder ogen krijt.
  • Herhaal dit proces tot je in ieder geval vijf kernwaarden hebt kunnen onderscheiden.
  • Controleer onderweg, elke keer als je een beslissing moet nemen, wat je lijst met kernwaarden is. Is deze beslissing in lijn met je kernwaarden? Een sterk, authentiek leven zal consistent zijn met je kernwaarden.

Leer om dankbaar te zijn
Door dankbaar te zijn voor concrete elementen van ons leven kunnen we onze prioriteiten beter opnieuw bepalen, en onze situatie op een frisse manier beschouwen. Een dankbaarheidsdagboek hoeft niet uitbundig te zijn of gecompliceerd. Schrijf gewoon elke dag een of twee dingen op waar je dankbaar voor bent. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die gebruikmaken van dankbaarheidsdagboeken significante voordelen ervaren, ongeacht de overige levensomstandigheden.

Zo dankbaar als de man in de kerk was voor de preek die zijn leven veranderde. De Verrezen Heer zal zich graag blijven aanbieden als úw Gids en Leidsman.

Pastoor Th. van Galen


Het jaar na het 800 jarig jubileum van het Bloedwonder

Het jaarlijks octaaf start op woensdag 7 juni om 18.00 uur. Voor de dagelijkse diensten verwijzen we u naar onze website: parochieclustermeerssen.nl