Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” Basiliek

Maria-feesten

Belangrijke kerkelijke feestdagen in onze parochie zijn allereerst alle Maria-feesten, of feesten van de Heer waaraan zich een mariale devotie heeft gehecht:

 • 2 februari – Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)
 • 25 maart – Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
 • 15 augustus – Maria Tenhemelopneming (met uitdeling “kroedwès”)
 • 8 september – Maria Geboorte
 • 10 oktober – Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, bisdomfeest
 • 8 december – Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria
 • Als bijzondere Maria-devoties in de Basiliek van de “Sterre der Zee” is de meimaand Maria-maand en de oktobermaand is toegewijd aan de rozenkrans.
Orgelfestival L’Europe & L’Orgue

Voor meer info zie: www.orgelfestivalmaastricht.nl

Gezinsmissen en kinderwoorddienst

Voor meer info: zie website

Sint Maartenstocht
 • 2e weekend november

H. Petrus van Allerh. Verlosser (St. Pieter)

Laatste zondag juni processie


H.H. Petrus en Paulus (Wolder)

Dodenherdenking
 • 4 mei
Kruisdagen
 • Traditioneel drie dagen voor Hemelvaart
Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
 • 29 juni
Sint Maartenstocht
 • 2e weekend november

H. Hart van Jezus (Oud Caberg)

Eind mei autozegening Moletteplein bij de kerk van Oud Caberg


De Vier Evangelisten (Malberg)

De Life Teen missen zijn iedere 2e zaterdag van de maand tussen 18:30 en 21:00 uur


OLV Lourdes (Wittevrouwenveld)

Viering hoeglostigheid
 • 2 weken voor de carnaval
Lourdesviering
 • begin februari
Dauwtrapwandeling St. Jozef
 • 19 maart
 • Tweede paasdag
 • Beloken Pasen
 • Hemelvaartsdag
 • Pinksteren
 • Eind juni Manus
 • 15 augustus en verder
Pelgrimstocht van Franciscaans Maastricht naar Franciscaans Hasselt
 • 4 mei
Franciscaanse pelgrimswandeling
 • 4 oktober

St. Petrus Banden (Heer)

 • Processie met Pinksteren
 • Eind juni Feest St. Petrus en Paulus

H. Michael Heugem

Mis met de carnavalsvereniging de Waterratte
 • Carnavalszondag
Processie
 • Laatste zondag van juni
Rochusbroonk
 • Laatste weekend schoolvakantie
St. Michaelsviering
 • Rond 26 september
Open kerststaldagen
 • Tussen kerstmis en Nieuwjaar

H, Bartholomeus (Meerssen)

Bedevaartsmis Meerssen en Rothem
 • Derde zaterdag juni
Heilige Sacrament processie
 • Derde zondag juni
Sacramentsoctaaf
 • Juni

H. Agnes (Bunde)

• 2e zondag juni processie


H. Onbevlekt Hart van Maria (Moorveld-Waalsen)

 • 3e zondag juni processie

H. Hart van Jezus (Rothem)

 • Derde zaterdag juni Bedevaartsmis Meerssen en Rothem