In het parochiezaaltje achter de Annakerk wordt 2 keer per maand op woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur kinderclub gehouden.

De kinderclub is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot ca. 11 jaar met de bedoeling om de kinderen vertrouwd te maken met de prachtige verhalen uit de Bijbel. Elke keer staat er één verhaal centraal uit het Oude of Nieuwe Testament. Naast het vertellen van het verhaal (vaak visueel ondersteund) wordt er ingegaan op de betekenis ervan. Er wordt met elkaar over gesproken, waarna vervolgens actief mee aan de slag wordt gegaan. Dit kan zijn in de vorm van knutselen (individueel of in groepsverband), toneel spelen, puzzelen, zingen of spelletjes spelen.

Op deze manier leren kinderen op een speelse manier de belangrijke verhalen uit de Bijbel kennen en maken ze kennis met de boodschap van liefde die Jezus ons kwam brengen. Verhalen die ze thuis bijna niet meer horen, maar die wel de basis vormen van ons christelijke geloof.