Welkom op de informatie internetpagina van onze parochiefederatie Maastricht-Zuidwest

 San Salvator / Petrus en Paulus / Onbevlekt Hart van Maria

Deze internetpagina beoogt u te informeren over de achtergronden en activiteiten van onze parochiefederatie

Het e-mail adres van onze parochiefederatie is: admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
Klik HIER om naar de Facebook-pagina van de parochie te gaan.


Op zondag 26 juli 2020 zal kapelaan Taison Titus om 11:00 uur in de kerk van Wolder zijn eerste H.Mis opdragen na terugkomst uit India waar hij op 17 juni jl. de priesterwijding heeft ontvangen.

Helaas kunnen maar een beperkt aantal mensen in de kerk vanwege de corona maatregelen.
Daarom kunnen we geen mensen meer toelaten als de kerk met in achtneming van deze regels vol is.
De H.Mis kunt u volgen op het YouTube kanaal "Heilige Mis Maastricht" op het volgende adres:
https://youtu.be/r7p3Rj20AFI
De H.Mis van 09:30 uur in Wolder en van 11:30 uur in Daalhof vervalt daarom op deze dag.

 


Kapelaan Taison Titus
is in
Trivandrum
(India)
tot priester gewijd


Klik HIER om een korte film te bekijken


In verband met de aangepaste regelgeving met betrekking tot het coronavirus is er een nieuw gezamenlijk parochieblad verschenen. Dit is nu al digitaal beschikbaar, maar er zal binnenkort ook een papieren versie worden verspreid.

Klik HIER om het te lezen, te downloaden en/of te printen
De kerk in Daalhof coronaproef.

Er bestaat een jarenlange traditie dat er op de laatste vrijdag van de maand een bidweg is naar het kapelletje in veld in Oud-Caberg. Helaas kon deze dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan. Toch heeft het pastoraal team de traditie niet verbroken. Namens de parochianen zijn wij deze weg gaan lopen.

Klik HIER om virtueel mee te lopen.

Als gevolg van het corona virus geldt een afwijkende opzet van Heilige missen en vieringen.
U bent waarschijnlijk op de hoogte dat per 1 juni de H Missen weer kunnen worden gevierd met publiek aanwezig. Maar wel met de nodige voorzorgsmaatregelen, om dit op een veilige manier te kunnen doen.
De regelingen zoals deze hieronder worden beschreven gelden van 1 tot en met 30 juni. De H. Missen vinden weer plaats met maximaal 30 bezoekers. Voor de missen van zaterdag, zondag en hoogfeesten geldt dat met zich moet aanmelden Voor de missen doordeweeks hoeft dit niet.
Aanmelden alleen telefonisch:
Voor Malberg en Oud Caberg op woensdag van 10.00u tot en met 12.00u en op vrijdag van 10.00u tot en met 12.00u. Telefoonnummer: 043-3431372
Voor Wolder en Daalhof op maandag, woensdag en donderdag van 9.00u tot en met 12.00u. Telefoonnummer: 043-3431561
Volg de aanwijzingen van de kerkbestuursleden op en wij kunnen samen fijn vieren.
Het pastoraalteam en kerkbesturen verheugen zich weer op u aanwezigheid.
H. Missen op Tweede Pinksterdag: Malberg: 10.00u - Daalhof: 11.30u

Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat er vanaf 1 juni weer beperkt missen met gelovigen kunnen plaatsvinden. De bisschoppenconferentie heeft hiervoor een protocol opgesteld. Bisschop Harrie Smeets van Roermond schrijft in een pastorale brief aan alle gelovigen: "Pinksteren brengt geopende deuren". Volgens de bisschop was er een eucharistische honger ontstaan. Lees de volledige brief van bisschop Smeets:
Klik HIER voor een link naar de informatie op de website van het bisdom.

Kruisprocessie2020 Door de coronacrisis konden de traditionele kruisdagen in Wolder niet doorgaan. Dit zou een jarenlange traditie verbreken. De pastoor en de twee diakens hebben deze gebedstocht gelopen in de naam van alle parochianen. Wij hebben gebeden voor de bescherming van de parochies. Zo is een traditie toch niet verbroken.
Klik HIER voor een link naar het filmpje op YouTube.
Op donderdag 30 april 2020 is in Teteringen (gemeente Breda) overleden Pater A. Santegoeds.
Na de plotselinge ziekte van Pastoor van Uden, heeft hij vanaf februari 1997 ruim een jaar met grote toewijding de pastorale zorg in Wolder op zich genomen. Wij herdenken hem in onze gebeden. 

__________________________________________________________________________________________________

Op donderdag 30 april 2020 is er en speciale corona editie van het Dekenaal Nieuws verschenen. Deze keer alleen digitaal.
Klik HIER om het te lezen, te downloaden en/of te printen.
__________________________________________________________________________________________________

 

Graag willen we met u in contact blijven en u de mogelijkheid geven om kracht, hoop en moed te putten uit ons mooi en vreugdevol geloof.
Via YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJFJo1aYkE_LFgY9t7Cj2xA zullen vanuit verschillende parochies in Maastricht de volgende vieringen dagelijks live uitgezonden worden:

9.00 uur: Heilige Mis.
's Middags: aanbidding met Rozenkrans voor een spoedige beëindiging van de epidemie.
19.00 uur: Heilige Mis.

De H. Mis wordt door onze pastoor Schols verzorgd vanuit onze parochiekerken. Om praktische redenen vooralsnog alleen vanuit Malberg.
We doen dit samen met Deken Dautzenberg en kapelaan García, zij zenden vanuit de Servaas Basiliek en de St. Anna-Lambertus parochie.

Wilt u graag de H. Mis of andere uitzendingen volgen? Dan kunt u het beste het kanaal volgen en de melding aanzetten.
Dit noemen we abonneren. U verplicht zich dan tot niets en u hoeft niets te betalen.
Uiteraard hopen we dat we spoedig weer samen de H. Mis in de kerk kunnen vieren. Tot die tijd zoeken we naar andere mogelijkheden.
We blijven op deze manier verbonden in gebed. Ik hoop u dus te mogen ontmoeten.
We hopen volgende week online te zijn.

 
   

Omdat er door de huidige regelgeving i.v.m. het coronavirus voorlopig geen normale liturgische diensten zullen plaatsvinden in de kerken, zal er voorlopig ook geen gebruikelijk parochieblad verschijnen.
In plaats daarvan wordt er via digitale kanalen een nieuwsbrief gepubliceerd.

Deze kunt u lezen, downloaden en/of printen door HIER te klikken.

In de nieuwbrief wordt een e-mailadres genoemd waar u zich kunt aanmelden om de nieuwsbrief per mail toegestuurd te krijgen.